Previously featured schools

click on their school name to go to their site

Aquanaut Swim School

Houston, Texas

Aqua Kids

Flower Mound, Texas

Children of the Sea

Portland, Oregon

Dolphin Swim Club Rockford, Illinois

Lifestyle Swim School

Boca Raton. Florida

Saint Street Swim Houston, Texas